FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
7 096 940 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 251 551 Kč
4
Přijaté transfery
1 087 854 Kč
3
Kapitálové příjmy
20 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
21 755 197 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 642 393 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
890 312 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 755 197 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 642 393 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
890 312 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč