FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
4 215 369 Kč
4
Přijaté transfery
2 509 209 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 951 221 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 575 757 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 333 075 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 361 292 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 575 757 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 333 075 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 361 292 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč