FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
6 049 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 179 084 Kč
4
Přijaté transfery
544 175 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
4 304 616 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 668 097 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 495 537 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 304 616 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 668 097 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 495 537 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč