FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
4 367 265 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 840 187 Kč
4
Přijaté transfery
214 620 Kč
3
Kapitálové příjmy
82 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
2 900 099 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 506 219 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
885 234 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 900 099 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 506 219 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
885 234 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč