FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
4 825 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 457 571 Kč
4
Přijaté transfery
513 709 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 240 449 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 168 370 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 209 597 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 240 449 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 168 370 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 209 597 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč