FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
4 982 764 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 281 568 Kč
4
Přijaté transfery
1 355 655 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
4 784 073 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 714 494 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 250 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 784 073 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 714 494 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 250 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč