FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 715 644 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 228 641 Kč
4
Přijaté transfery
1 097 181 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 342 914 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 236 909 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 283 621 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 342 914 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 236 909 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 283 621 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč