FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
68 197 795 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
69 028 661 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
101 %
VÝDAJE ROZPOČET
75 958 005 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
70 667 186 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
93 %
SALDO ROZPOČET
-7 760 210 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-1 638 525 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU